شاعرمسلک

چهارشنبه 12 مهر 1385 ساعت 11:22

بسم‌الله

دارم پوست می‌اندازم. کمی فرصتم بدهید.